Home
Einführung
PK-Familie
Literatur
Videos
Links

 

Sequenzalignment

PKA-Cgamma
---------MGNAPAKKDTEQEESVNEFLAKARGDFLYRWGNPAQNTASSDQFERLRTLG
PKA-Cbeta
---------MGNAATAKKGSEVESVKEFLAKAKEDFLKKWENPTQNNAGLEDFERKKTLG
PKA-Calpha
---------MGNAAAAKKGSEQESVKEFLAKAKEDFLKKWESPAQNTAHLDQFERIKTLG

PKA-Cgamma
MGSFGRVMLVRHQETGGHYAMKILNKQKVVKMKQVEHILNEKRILQAIDFPFLVKLQFSF
PKA-Cbeta
TGSFGRVMLVKHKATEQYYAMKILDKQKVVKLKQIEHTLNEKRILQAVNFPFLVRLEYAF
PKA-Calpha
TGSFGRVMLVKHKETGNHYAMKILDKQKVVKLKQIEHTLNEKRILQAVNFPFLVKLEFSF

PKA-Cgamma
KDNSYLYLVMEYVPGGEMFSRLQRVGRFSEPHACFYAAQVVLAVQYLHSLDLIHRDLKPE
PKA-Cbeta
KDNSNLYMVMEYVPGGEMFSHLRRIGRFSEPHARFYAAQIVLTFEYLHSLDLIYRDLKPE
PKA-Calpha
KDNSNLYMVMEYVPGGEMFSHLRRIGRFSEPHARFYAAQIVLTFEYLHSLDLIYRDLKPE

PKA-Cgamma
NLLIDQQGYLQVTDFGFAKRVKGRTWTLCGTPEYLAPEIILSKGYNKAVDWWALGVLIYE
PKA-Cbeta
NLLIDHQGYIQVTDFGFAKRVKGRTWTLCGTPEYLAPEIILSKGYNKAVDWWALGVLIYE
PKA-Calpha
NLLIDQQGYIQVTDFGFAKRVKGRTWTLCGTPEYLAPEIILSKGYNKAVDWWALGVLIYE

PKA-Cgamma  MAVGFPPFYADQPIQIYEKIVSGRVRFPSKLSSDLKDLLRSLLQVDLTKRFGNLRNGVGD
PKA-Cbeta
MAAGYPPFFADQPIQIYEKIVSGKVRFPSHFSSDLKDLLRNLLQVDLTKRFGNLKNGVSD
PKA-Calpha
MAAGYPPFFADQPIQIYEKIVSGKVRFPSHFSSDLKDLLRNLLQVDLTKRFGNLKNGVND

PKA-Cgamma
IKNHKWFATTSWIAIYEKKVEAPFIPKYTGPGDASNFDDYEEEELRISINEKCAKEFSEF
PKA-Cbeta
IKTHKWFATTDWIAIYQRKVEAPFIPKFRGSGDTSNFDDYEEEDIRVSITEKCAKEFGEF
PKA-Calpha

IKNHKWFATTDWIAIYQRKVEAPFIPKFKGPGDTSNFDDYEEEEIRVSINEKCGKEFSEF

bezahlbarer DNA Vaterschaftstest im  Fachlabor